TECKENFÖRKLARING


1. Beredskapsläge vid serve
Domaren höjer ena handen i luften som ett tecken till spelarna att inta sina positioner inför den förestående serven. När domaren konstaterar att allt är klart sänker han/hon handen och när den (handen) befinner sig under armbågens höjd får serven spelas. Domaren ensamt avgör om en serve spelats för tidigt. I förekommande fall sker så kallad "Om boll".

2. Om boll
Domaren vill att en spelad boll ska tas om, t ex därför att bollens nedslagsplats är osäker (innanför eller utanför planen?). Domaren sätter då ihop sina knutna händer på ett sådan sätt så att handryggarna pekar framåt (från domaren) och knogarna ifråga berör varandra. OBS! En boll kan spelas om även av andra skäl om t e x domaren finner att situationen/omständigheterna är svåra att bedöma.

3. Poängtilldelning
Domaren visar vilket lag som tilldömts den just spelade bollen/poängen genom att peka med handen och armen på planhalvan ifråga. Domaren bör använda höger hand när han/hon pekar på den (för domaren) högra planhalvan och motsvarande (förstås) när det gäller den vänstra sidan.

4. Time out
När ett lag begärt så kallad "Time out" visar domaren det i sportsliga sammanhang vedertagna tecknet (en lodrät hand med utsträckta fingrar i direktkontakt med en övre, på samma sätt, vågrät hand).

5. Avbrott
Domaren väljer, av någon anledning, att göra ett avbrott i spelet. Han/hon korsar då sina händer och armar över bröstet.

6. Sanktioner
Domaren kallar till sig spelaren/spelarna ifråga och höjer sitt gula (varning) eller röda (utvisning) kort för de(n) berörda/(e). Samma förfarande som t ex i fotboll, i liknande situationer, tillämpas.