BREDDREGLER


Samboll®-bredd är en motionsvariant av spelet som dock också kan användas vid tävling. Spelet utövas på en badmintonplan.

En ordinär gymnastiksal innehåller vanligen fyra (inritade) badmintonplaner. Denna spelform rymmer upp till 2x4 spelare per plan, vilket möjliggör att spelet t.ex. kan användas vid ett lektionspass för en hel skolklass.


Regler

Näthöjden kan variera mellan 85- 115 cm. Vid tävling rekommenderas 100 cm näthöjd.

Badmintonplanens ytterlinjer och servelinjen på respektive planhalva är de enda linjer som används i spelet.

Det är dock bara vid ingångsättningen av spelet (=servesituationen) som respektive servelinje har betydelse för spelet. Vid pågående spel är det endast ytterlinjerna som har betydelse i sammanhanget.

Beträffande servesituationen (se bild 3) gäller att den servande personen måste befinna sig i det område som begränsas av baslinjen och den s.k. servlinjen. Den servade bollen måste hamna mellan (den tänkta) mittlinjen och servlinjen på motståndarens planhalva. Serven ska alltså gå från det gröna område där pilen har sin början till det gröna område (på motståndarens planhalva) där pilen har sin spets.

Antalet spelare kan vara 2-4 stycken. Vid tävling rekommenderas 2 spelare/lag (se samboll-elit).

Antalet tillslag för varje spelare vid ett tillfälle kan variera mellan 1-3. Vid tävling rekommenderas 1 tillslag per tillfälle (se samboll-elit).

Antalet tillslag totalt inom laget innan bollen måste returneras kan variera mellan 3-6 stycken. Vid tävling rekommenderas högst 3 stycken tillslag (se samboll-elit), innan bollen returneras.

Antalet studsar på underlaget kan variera mellan 1-3 stycken före och/eller mellan de olika tillslagen. Vid tävling rekommenderas högst 1 ev. studs före första tillslaget (se samboll-elit). Vid serve måste dock bollen studsa en gång på underlaget före första tillslaget (se samboll-elit).

Det som i övrigt sägs om spelregler under Samboll-elit gäller också för Samboll-bredd.