OM SAMBOLL®


Svenska Samboll® AB är ett företag med säte i Uppsala. Vår ambition har varit att försöka utveckla en variant av fotbollstennis som ska passa fotbollsspelare särskilt bra. Ett spel som förhoppningsvis leder till att de tekniska sidorna av fotbollen kommer än mer i förgrunden och därmed (i förlängningen) leder till mer tekniska fotbollsspelare.

Vi har har valt att kalla vår variant av fotbollstennis för samboll®, vilket är en sammandragning av det välkända begreppet sambafotboll, vilket har kommit att stå för teknik, elegans och lekfullhet.

Svenska Samboll® AB har i detta projekt samarbetat med Anders Grönhagen, Ronnie Hellström och Rolf Zetterlund.

Fotbollstennis är en etablerad form av idrott i framför allt sydostasien, men den typ av spel som man bedriver där, anser vi främst utvecklar spelarnas akrobatiska förmåga och är därför inte heller särskilt användbar för fotbollsspelare.

När vi utprovade detta nya spel hade vi vissa utgångspunkter i vårt arbete. Vi har sammanfattat dessa i begreppet "VIRVELN". Spelet ska vara:

Varierat ; d v s olika typer av tillslag ska naturligt förekomma i spelet.
Intensivt; d v s snabbt och kampbetonat.
Rörligt; d v s spelarna ska röra sig mycket i sid- och djupled.
Varaktigt; d v s bollen ska "leva" några gånger (i genomsnitt) över nät innan den avgörs.
Enkelt; d v s spelet ska vara lätt att utöva (ingen särskild utrustning) och lätt att förstå.
Lekfullt; d v s roligt att spela och titta på.
Nyttigt; d v s de tekniska färdigheter man tillägnar sig i spelet ska man ha nytta av på fotbollsplanen.

Med hänsyn tagen till de ovan nämnda utgångspunkterna anser vi att våra regler, på ett bra sätt tillvaratar de möjligheter som spelet rymmer. Självfallet finns det dock all anledning för oss att vara lyhörda för andras synpunkter på spelets utformning. Synpunkter som på olika sätt kan utveckla spelet ytterligare. Vi utesluter därför på intet sätt att spelreglerna kan komma att revideras, allt eftersom vi själva får nya erfarenheter och/eller på grund av att andra bidrar med konstruktiv kritik.
För dig som vill ta del av spelreglerna, klicka här